SPECIAL GIFT

vOUCHER RM20

Sempena Pelancaran Website Lovaloq 2019

Terma & Syarat

1. E-Voucher akan diemelkan dalam tempoh 7 hari bekerja.
2. Voucher yang diemelkan hanya sah untuk ditebus melalui tempahan Pakej Kad Kahwin Lovaloq sahaja.
3. Hanya satu (1) voucher boleh ditebus bagi setiap Pakej Kad Kahwin Lovaloq.
4. Voucher tidak boleh ditukar dengan wang tunai. 
5. Voucher sah dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh voucher dikeluarkan.
6. Tidak sah untuk digunakan ke atas promosi yang sedang berjalan.